ถ้าท่านจำเป็นต้องเดินทาง ยังสามารถเดินทางได้ แต่มาตรการส่วนตัวยังคงมีความสำคัญสูงสุด

"ถ้าท่านจำเป็นต้องเดินทาง ยังสามารถเดินทางได้ แต่มาตรการส่วนตัวยังคงมีความสำคัญสูงสุด"
 
 
"ถ้าท่านจำเป็นต้องเดินทาง ยังสามารถเดินทางได้ แต่มาตรการส่วนตัวยังคงมีความสำคัญสูงสุด เมื่อเดินทางข้ามพื้นที่ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด"
 
แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์
ผู้ช่วยโฆษก ศบค.
Visitors: 440,435