รพ. ที่รับการรักษาเป็น รพ.เอกชน จะมีวัคซีนพร้อมฉีดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?

 รพ. ที่รับการรักษาเป็น รพ.เอกชน จะมีวัคซีนพร้อมฉีดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?
 
 
Q : รพ. ที่รับการรักษาเป็น รพ.เอกชน จะมีวัคซีนพร้อมฉีดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่? ถ้ามี อาการแพ้วัคซีน รักษาที่ รพ.เอกชน ที่ฉีดด้วยหรือไหม??
A : วัคซีนโควิด รัฐบาลจัดสรรให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมี รพ.เอกชน ร่วมช่วยฉีด กรณีเกิดการแพ้จากวัคซีน รพ.นั้นเป็นผู้ทำการรักษา โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ให้กับ รพ. นั้น
 
Visitors: 456,985