How to ? ทิ้ง หน้ากากอนามัย

How to ? ทิ้ง หน้ากากอนามัย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
1. ถอดหน้ากาก ห้ามสัมผัสด้านใน และด้านนอกของหน้ากาก
2. พับ หรือม้วนหน้ากากเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านใน
3. ใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากาก
4. ใส่ถุง (แยกกับขยะประเภทอื่น) พร้อมรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ
5. เขียนบนถุงขยะนั้นให้เห็นชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)
6. ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดเชื้อ
7. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
 
Visitors: 1,108,902