ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกท่านกรอกแบบสอบถาม การเดินทางของพนักงานจากบ้านมาทำงาน

ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกท่านกรอกแบบสอบถาม "การเดินทางของพนักงานจากบ้านมาทำงาน"

 

 

  ส่วนนโยบายสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกท่านกรอกแบบสอบถาม "การเดินทางของพนักงานจากบ้านมาทำงาน" 
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 
กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานของมูลนิธิฯ ทุกพื้นที่
ระยะเวลาในการกรอกแบบสอบถาม: ปัจจุบัน - 30 กันยายน 2566
Link แบบสอบถาม: https://forms.gle/eVnKGVbstPyCXTaTA

 
Visitors: 1,209,263