การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

คณะศูนย์ถันยรักษ์มีกำหนดการศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564

 ทั้งนี้ทางศูนย์ถันยรักษ์ได้แสดงความประสงค์อยากจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น โดยจะมีการให้ความรู้ในเชิงบรรยาย และการปฏิบัติจริง 

โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ศาลาลีลาวดี และบริเวณรอบข้าง

 

กำหนดการอบรม

เวลา หัวข้อ สถานที่
14.30 น. การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น (ทฤษฎี) ศาลาลีลาวดี
15.00 น. การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น (ปฏิบัติ) ศาลาลีลาวดี

 

จึงขอเชิญชวนพนักงานทุกท่าน (เฉพาะเพศหญิง) ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม เพียง 100 คนเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JExmtZvQ-MDVJ87-2ooyQH1QqiFrVF8CPoHqsu0Hau0/edit?usp=sharing

ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 

Visitors: 606,464