ยกเลิกวันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2564

ครม.มีมติยกเลิกวันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2564
 
 
 
เพื่อเลี่ยงโควิด-19 ระบาด ประชาชนลดการเดินทางออกนอกพื้นที่
 
 
ที่มา :
 
Visitors: 606,467