หญิงไทย ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมสูงสุด แนะควรตรวจเต้านมตนเองเป็นประจำทุกเดือน

หญิงไทย ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมสูงสุด แนะควรตรวจเต้านมตนเองเป็นประจำทุกเดือน
 
 
 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบหญิงไทย ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมสูงสุด จำนวน 38,559 รายในปี 2565
แนะควรตรวจเต้านมตนเองเป็นประจำทุกเดือน
 
Visitors: 919,122