คัมภีร์หน้าชั้นเรียน Play+Learn=เพลิน เกมนันทนาการสู่การเรียนรู้แบบกระบวนกร

คัมภีร์หน้าชั้นเรียน Play+Learn=เพลิน

เกมนันทนาการสู่การเรียนรู้แบบกระบวนกร

 

ผู้แต่ง : วันชนะ คชฤทธิ์

จำนวน : 204 หน้า

 

“ชัยชนะไม่ใช่เป้าหมายของการเล่นเกม แต่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น คือเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้”

หนังสือที่ใช้เกมนันทนาการนำเข้าสู่บทเรียน

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดี ผู้เขียนมีแนวคิดในการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดต่อเพื่อนมนุษย์

โดยรวบรวมเกมที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ตกผลึก

รวมไปถึงการตั้งคำถามทบทวนประสบการณ์ เพื่อชวนคุยหลังทำกิจกรรม

Visitors: 1,264,560