สารานุกรมความรู้ สุดยอดแมลง

หนังสือ สารานุกรมความรู้ สุดยอดแมลง

ผู้เขียน ดีเค

จำนวน 208 หน้า

 

สารานุกรมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแมลงสุดพิเศษอย่างแมลงตดที่พ่นสารเคมีร้อนพิษสงร้ายใส่ศัตรู ผีเสื้อกลางคืน
แมลงที่ลิ้นยาวที่สุดในโลก หนอนที่พ่นเมือกเหนียวใส่เหยื่อและแมลงสุดพิเศษอื่นๆ รวมกว่า 76 ชนิด แสดงข้อมูลลักษณะพิเศษและข้อมูลทั่วไป
เช่น ขนาด ถิ่นที่อยู่ แหล่งที่พบอาหาร สถิติน่าสนใจ เช่น พบทั่วไปหรือใกล้สูญพันธุ์ ความเร็ว การบิน จำนวนไข่ ช่วงอายุ จำนานสปีชีส์ เป็นต้น

 

ยืมอ่านได้ที่ห้องสมุดมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานพระรามสี่ KLC ชั้น 3
prapasorn@doitung.org

Visitors: 1,209,248