มากกว่าชา

หนังสือ: มากกว่าชา

ผู้เขียน: ภูพิงค์ มะโน

จำนวน: 136 หน้า

 

ญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องขนบธรรมเนียม ความพิถีพิถัน และความมุ่งมั่นตั้งใจ แม้แต่การดื่มชาก็ต้องมีพิธีกรรมชงชาที่ละเอียดอ่อน
จนต้องร่ำเรียนกันอย่างจริงจัง นั่นเพราะชาเขียวเป็นมากกว่าเครื่องดื่มประจำชาติหรือการพักผ่อนหย่อนใจ
แต่ได้สะท้อนทั้งประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ
และตัวตนของคนญี่ปุ่น หากสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น
อยากเข้าใจประเทศนี้อย่างลึกซึ้ง ไม่ควรมองข้ามพิธีกรรมชงชาอันละเมียดละไมในเล่มนี้!

 

ยืมอ่านได้ที่ห้องสมุดมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานพระรามสี่ KLC ชั้น 3
prapasorn@doitung.org

Visitors: 1,243,741