คู่มือชีวิตป่าเมืองกรุง

หนังสือ: คู่มือชีวิตป่าเมืองกรุง

ผู้เขียน:ธิติยา บุญประเทือง

จำนวน: 312 หน้า

 

คู่มือศึกษาธรรมชาติเบื้องต้น โดยดึงความเชี่ยวชาญ ข้อมูลเเละภาพจากเครือข่าย “Bangkok Wild Watch สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง

ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิโลกสีเขียวจัดขึ้นตั้งเเต่

ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์

นักนิยมธรรมชาติ องค์กรเครือข่ายด้านสิ่งเเวดล้อม เเละสถาบันการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มต่างๆ โดยจะรวมพืช สัตว์ เเละ

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่พบได้ทั่วไปในเมือง เเละชนิดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ของระบบนิเวศกรุงเทพฯ ประกอบด้วย เห็ดรา ไลเคน พรรณพืช ทากบก ตะขาบ กิ้งกือ กลุ่มเเมลงต่างๆ เเมงมุม ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

เพื่อให้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ธรรมชาติที่สำคัญให้คนได้รู้จัก และช่วยสร้างความตระหนักถึงธรรมชาติที่ยังคงมีอยู่ในเมืองใหญ่

 

ยืมอ่านได้ที่ห้องสมุดมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานพระรามสี่ KLC ชั้น 3
prapasorn@doitung.org

Visitors: 1,058,708