ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอบริจาคโลหิตช่วยวิกฤตเลือดขาด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอบริจาคโลหิตช่วยวิกฤตเลือดขาด
 
 
 • เปิดบริการวันนี้ 23 ก.ค. 64
1. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับเสื้อยืดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เวลา 07.30-19.30 น.
2. ศูนย์บริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยมบางแค เวลา 08.30-19.30 น.
 • เปิดบริการทุกวัน
1. บ้านทรงไทย ย่านวงศ์สว่าง เวลา 09.00-15.00 น. (พักกลางวัน)
2. เดอะมอลล์ บางแค เวลา 12.00-18.00 น.
3. เดอะมอลล์ บางกะปิ เวลา 12.00-18.00 น.
4. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เวลา 12.00-18.00 น.
5. ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม เวลา 12.00-18.00 น.
 
“ให้เลือดฝ่าวิกฤติ COVID-19 คนไทยต้องช่วยกัน”
 
    </div>
  </div>

  
</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  
</div>
          <div class=
Visitors: 609,361