5 มิถุนายน – วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

5 มิถุนายน – วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

 

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข โดยปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP รณรงค์ภายใต้คำขวัญ ‘Beat Air Pollution’ หรือ ‘หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม’

ซึ่งปีนี้ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก ทั้งกระทบต่อการดำเนินชีวิต กระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อเฉียบพลัน โรคมะเร็งปอด และเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ตลอดจนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งข้อมูลจาก UNEP พบว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้กว่า 4 ล้านคนอยู่ในแถบเอเชีย-แปซิฟิก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับโลกที่มีมานานและเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน รวมทั้งปรากฎการณ์ต่างๆ ที่มักจะเกิดโดยฝีมือมนุษย์ เช่น อากาศร้อนและหนาวผิดปกติ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฯลฯ และเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในวันที่ 5 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 เรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (UN Conference on the Human Environment)

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างหลายประเทศทั่วโลกในการหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่ค่อยๆ ทวีความรุนแรงขึ้น องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่เราทุกคนจะได้ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์

และเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก เราจึงอยากแบ่งปันไอเดียดีๆ ที่สามารถทำได้ง่ายๆ นอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นอีกด้วย

5 ไอเดียรักษ์โลกง่ายๆ ทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

  1. ปิดไฟ ปิดแอร์ทุกครั้งเมื่อออกจากห้อง

การปิดไฟและปิดแอร์ทุกครั้งเมื่อออกจากห้องเป็นเวลานานกว่า 10 นาที รวมทั้งการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน สามารถช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟได้

  1. ใช้กระดาษอย่างประหยัด

แค่กระดาษใบเดียวก็ช่วยโลกได้ เพียงแค่ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองด้าน พยายามไม่ใช้เพียงด้านเดียวแล้วทิ้ง เพื่อที่ต้นไม้จะไม่ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น

  1. เลิกใช้ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกเพียงหนึ่งใบใช้เวลาย่อยสลายทั้งหมด 450 ปี หากเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าแทน จะช่วยลดขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้

  1. ใช้แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายแบบรีชาร์จ

การเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายแบบที่สามารถนำกลับมาชาร์จไฟได้อีกครั้ง นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  1. ปลูกต้นไม้

การปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้ความสดชื่นและความร่มรื่น ช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละต้นสองต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

ข้อมูล : kapook.com, ienergyguru.com, iurban.in.th

Visitors: 879,122