อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ PDPA : Record of Processing Activities (ROPA)

 

เอกสารประกอบการอบรม
หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ PDPA : Record of Processing Activities (ROPA)
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 

 

1. เอกสารประกอบการอบรม RoPA คลิกที่นี่

2. ตัวอย่าง RoPA คลิกที่นี่

3. เอกสารประกอบการอบรม PDPA คลิกที่นี่

4. ส่งการบ้าน คลิกที่นี่

 

Visitors: 1,058,710