กิจกรรม ชั่วโมง fun&share ตอน ร้อยคำด้วยลายเส้น

ขอเชิญชวนพนักงานทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรม "ชั่วโมง fun&share" ตอน ร้อยคำด้วยลายเส้น

ผสานงานศิลป์เข้ากับงานพัฒนา ผ่านการออกแบบสมุดบันทึก "ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน"

โดยวิทยากร ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  และ วิทยากรทีมบริหารจัดการองค์ความรู้

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา13.30 น.เป็นต้นไป


วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม
  • ช่องทางออนไลน์ (ไม่จำกัดจำนวน)
  • ห้องออดิทอเรียม (รับจำนวนจำกัด 50 คน)

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่.....
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ArrNwqb_R8OqRWipIBDDUiw3Ul341cpN_p-BRYMaOU/edit?usp=sharing ***ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564

สิทธิพิเศษ!!!  สำหรับผู้เข้าร่วมทุกรับไปเลย สมุดบันทึกปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน และของรางวัลอีกมากมายในกิจกรรม


Visitors: 456,983