แนวทางปฏิบัติตัวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 40/2564

แนวทางปฏิบัติตัวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 40/2564

และแนวทางปฏิบัติของพนักงานหากมีความจำเป็นต้องเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

Visitors: 764,305