6 จุดเสี่ยงที่ต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษในห้องส้วม

6 จุดเสี่ยงที่ต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษในห้องส้วม
 
 
 
 
▪️ ราวจับ ▪️ ที่กดโถส้วม ▪️ ลูกบิดประตู
▪️ ที่รองนั่ง ▪️ ที่จับสายฉีดชำระ ▪️ ก๊อกน้ำ
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
▪️ ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ
▪️ ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดลงในโถส้วม
▪️ ปิดฝาโถส้วมทุกครั้งก่อนกดชัดโครก
▪️ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม
 
 
 
ที่มา กรมอนามัย
Visitors: 1,172,030