สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี)

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี)
 
 
 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี)
เข็ม 2,3,4,5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
 
ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้
เข็ม 2
เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 29 ก.ค. 2565
 
เข็ม 3 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้
- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 ก.ค.2565
- แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 พ.ค.2565
- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า
- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา
- แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 พ.ค.2565
- โมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 มี.ค.2565
 
เข็ม 4 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้
- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3
หรือ เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 29 เม.ย.2565
 
เข็ม 5 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้
- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
- แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565
- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565
- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565
 
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน
เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4,5 ในวันที่ 29,30,31 ส.ค. และ 1,2 ก.ย. 2565
 
ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/
> สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
> กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
> กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
> สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน
> กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์
LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
ที่มา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
Visitors: 1,058,710