โลกร้อนขึ้น นักผจญเพลิงงานยิ่งหนัก แถมสุขภาพใจยิ่งย่ำแย่ ติดเหล้า ซึมเศร้า และฆ่าตัวตายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

โลกร้อนขึ้น นักผจญเพลิงงานยิ่งหนัก แถมสุขภาพใจยิ่งย่ำแย่ ติดเหล้า ซึมเศร้า และฆ่าตัวตายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
.
.
‘อาชีพนักผจญเพลิง’ ถือเป็นงานที่ตั้งอยู่บความเสี่ยงอันตราย ทั้งต่อการบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต แต่เวลานี้ดูเหมือนวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทำให้ปัญหายิ่งบานปลายใหญ่ โดยพบแนวโน้มความเสี่ยงทั้งเรื่องสุขภาพกายไปจนถึงสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังรุนแรงไปถึงขั้นคิดสั้นกันมากขึ้นด้วย
.
โดยรายงานจาก Euro News อธิบายว่า วิกฤตโลกรวนที่ทำให้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ได้บ่อยครั้งขึ้น รุนแรงขึ้น และยาวนานขึ้นนี้ ส่งผลต่อสุขภาพนักผจญเพลิงในหลายๆ ด้าน
.
สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในอย่างแรก คือ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง ไปจนถึงโรคหัวใจ เป็นพื้นฐาน แต่ขณะเดียวกันก็พบว่านักผจญเพลิงยังมีอาการนอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้น
.
สาเหตุของโรคนอนไม่หลับนั้น เป็นกรณีศึกษานักดับเพลิงในประเทศฝรั่งเศส ที่ถูกเรียกตัวไปทำงานฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น จึงมีเวลาพักผ่อนน้อยลง ทำให้นอนหลับไม่เป็นเวลา มักนอนกลางวันในช่วงสั้นๆ และนอนไม่หลับในเวลากลางคืน
.
ความกังวลของนักดับเพลิงในยุโรปยังเกิดจากภาวะสวัสดิภาพที่ไม่ถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น ตอนนี้มีการรณรงค์เรียกร้องขอเครื่องแต่งกายที่มีความทนทานกว่าเดิม เพราะออกไปทำงานบ่อยขึ้น อีกทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายก็คงที่มานาน สิ่งเหล่านี้ไม่ควรเป็นภาระที่คนปฏิบัติหน้าที่ต้องเอามาคิดเป็นกังวล แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือภาคนโยบายต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
.
ขณะเดียวกัน ก่อนที่วิกฤตโลกรวนเข้ามาเอี่ยว อาชีพนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับสถานการณ์รุนแรงทางอารมณ์ ความรู้สึกผิดที่ดับไฟหรือช่วยเหลือผู้คนไม่สำเร็จ ตลอดจนอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปจนถึงเรื่องสะเทือนใจอย่างการสูญเสียเพื่อนร่วมงาน อันนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย ติดเหล้ายา-สารเสพติด และการหย่าร้าง
.
แต่เมื่อเพลิงไหม้ร้อนแรงขึ้นตามอุณหภูมิและคลื่นความร้อนที่มาพร้อมการทำงานอย่างหนักหนาสาหัส ก็เท่ากับพวกเขาจะต้องรับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นด้วย
.
กรณีตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา พบว่า นักผจญเพลิงมีแนวโน้มป่วยซึมเศร้า ติดเหล้า และอยากฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นนี้ มักเกิดในรัฐที่มีเพลิงไหม้บ่อยๆ อย่างแคลิฟอร์เนีย
.
ในรายงานของ Reuters ซึ่งอ้างอิงข้อมูลของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามนักผจญเพลิง 39 คนหลังไฟป่าครั้งใหญ่ใน Napa Valley และ Sonoma County ในปี 2017 พบว่า นักผจญเพลิงมีภาวะซึมเศร้าสูง และเจ็บป่วยทางใจอย่างรุนแรงในช่วง 5 เดือนแรกหลังจบภารกิจ ขณะที่อัตราการติดเหล้าก็เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ก็พบด้วยว่า ในปีถัดมาที่ไฟป่าบางเบาลงอัตราการติดเหล้าก็ลดลงมาเช่นกัน
.
แต่เรื่องที่น่ากังวลมากกว่าอัตราการติดเหล้า คือแนวโน้มการอยากฆ่าตัวตาย โดยในปีที่มีเหตุไฟป่าแรงๆ สายด่วนสวัสดิการนักดับเพลิง จะได้รับข้อความระบายเช่นนี้ถี่ขึ้นทุกปี ทั้งความอาลัยถึงเพื่อนที่จากไป ความรู้สึกเหนื่อยล้าที่ต้องทำงานเป็นเวลานานขึ้น ห่างบ้าน ห่างลูกเมีย
.
ซึ่งในสหรัฐฯ ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ต้องดับไฟป่ามากกว่านักผจญเพลิงในเมือง เพราะการดับไฟป่าจะทำให้นักผจญเพลิงตกอยู่ในความรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางเปลวเพลิง ต่างจากในเมืองที่ยังพอมองเห็นอารยธรรมอื่นๆ อยู่บ้าง
.
ซึ่งกรมป่าไม้ของสหรัฐฯ ก็ได้ชี้แจงว่า พื้นที่เหล่านั้นถือเป็นจุดเสี่ยงจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น วิกฤตของโลกที่เป็นอยู่นี้ จึงมีส่วนผลักดันให้สุขภาพจิตของคนทำงานกับปัญหาโดยตรงย่ำแย่ลง
.
ตอนนี้นักจิตวิทยาหลายคนที่ทำงานร่วมกับนักดับเพลิง กำลังออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้ามาดูแลและรับผิดชอบต่อสภาพทางอารมณ์และจิตใจของนักดับเพลิงให้มากขึ้น และต้องให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าสวัสดิการหรือการดูแลทางกายภาพ
.
รวมถึงขอให้มีการศึกษาวิจัยสุขภาพนักดับเพลิงอย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะแม้บางเรื่องเราจะทราบดีอยู่แล้วว่าสิ่งใดมีผลถึงสิ่งใด แต่มันก็ยังไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ พูดได้เพียงภาพรวมแบบกว้างๆ
.
รวมถึงสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบมากขึ้นด้วย จึงจำเป็นต้องมีการประเมินสุขภาพจิตในระดับใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
.
เพราะการศึกษาเหล่านี้ ไม่ใช่แค่เพื่อบรรเทาสุขภาพจิตแก่นักผจญเพลิงเพียงอย่างเดียว แต่ใช้เป็นกรณีศึกษาหาทางป้องกันให้กับนักดับเพลิงในพื้นที่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง รวมถึงไปประยุกต์ใช้กับผู้คนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้มเจ็บป่วยทั้งกายและใจ เพราะวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นเช่นกัน
.
อ้างอิง: Euro News, ‘What the hell just happened?’: Europe’s firefighters in the aftermath of July's historic heatwave, https://bit.ly/3PoDhdI
Kqed, As Fires Intensify, Psychologists Are Concerned About Suicide Risk Among Firefighters, https://bit.ly/3bQu8Nr
Reuters, Firefighter trauma rises in American West, https://reut.rs/3dxK2wn
ABC TV, Firefighters talk about climate change, https://youtu.be/Ynz8kxfDFPQ
.
 
ที่มา :
 
Visitors: 919,122