แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือให้ความยินยอม (Consent Form)

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างและส่งคืนเอกสารได้ที่

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
1. ชื่อ: นางสาวมลฤดี ธนะกิตติภูมิ
สถานที่ติดต่อ: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
1875/1 ถนน พระราม 4 แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ช่องทางการติดต่อ: โทร 02-7527114 ต่อ 121
อีเมล: dpo.hr@doitung.org
2. ชื่อ: นางสาวศิวาพร สุวรรณากาศ
สถานที่ติดต่อ: ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ
บ้านศาลาเชิงดอย ม.6 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
ช่องทางการติดต่อ: โทร 053-767015 ต่อ 33200
อีเมล: dpo.hr@doitung.org

Visitors: 1,264,669