แนวทางปฏิบัติตัวสำหรับพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวทางปฏิบัติตัวสำหรับพนักงานและมาตรการป้องกันของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แบบฟอร์มการขอเข้าใช้พื้นที่

 

 

Visitors: 480,076