ประชาสัมพันธ์จากอำเภอแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การรับบริจาคโลหิต

เหล่าสภากาชาดจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วม
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วม
 
การเตรียมตัวสำหรับบริจาคโลหิต
1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในคืนก่อนวันบริจาคโลหิต
2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นหวัดหรืออยู่ในระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆ
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงภายใน 6 ชั่วโมงก่อนการบริจาคโลหิต
4. ดื่มน้อยอย่างน้อย 3 - 4 แก้ว ก่อนการบริจาคโลหิตอย่างน้อย 30 นาที
5. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการบริจาคโลหิต
6. งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนรับบริจาคโลหิต 
Visitors: 440,431