ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเด็กใฝ่ดีหอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด ปี 2564 (FAIDEE SUMMER CAMP 2021)

ต้อนรับ SUMMER นี้ กับโครงการค่ายเด็กใฝ่ดีหอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด ปี 2564 (FAIDEE SUMMER CAMP 2021)
ในหลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับบุตรหลานพนักงานที่มีอายุ 9 - 15 ปี 
ด้วยรูปแบบกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 2 รอบ  ฟรี ! ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
 
รอบที่ 1 หลักสูตรสำหรับบุตรหลานพนักงานที่มีอายุ 9 - 12 ปี จัดขึ้นในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2564
 
รอบที่ 2 หลักสูตรสำหรับบุตรหลานพนักงานที่มีอายุ 13 - 15 ปี จัดขึ้นในวันที่ 28 - 30 เมษายน 2564
 
สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบุคคล 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2564
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วริศรา(แยม) : 087-3591819
รัตติกา(เบย์) : 088-2378109
Visitors: 440,470