พาสปอร์ต วัคซีน คืออะไร (Vaccine Passport) จำเป็นแค่ไหน ทำไมต้องมี

พาสปอร์ต วัคซีน คืออะไร? (Vaccine Passport) จำเป็นแค่ไหน ทำไมต้องมี?
 
ณ ปัจจุบัน มีข้อมูลว่ามีประชากรบนโลกเราที่ได้รับการฉีดวัคซีน covid - 19 ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามไปแล้วกว่า 200 ล้านคน
 
และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ ประชากรกว่า 30% บนโลกจะได้รับวัคซีน covid -19 โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
 
 
 
สิ่งที่ผู้บริหารทั้งจากองค์กรระหว่างประเทศและระดับรัฐบาลในแต่ละประเทศกำลังคิดกันอยู่ก็คือ..เมื่อมีผู้คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวนมากพอในระดับที่ปลอดภัยต่อการระบาดของเชื้อ covid -19
 
สิ่งที่ถูกแช่แข็งมานานหลังการระบาดของ covid-19 ก็คือการเดินทางระหว่างประเทศ ควรจะเป็นสิ่งแรก ๆ ที่เราควรให้ความสำคัญ
 
เพราะเมื่อการเดินทางระหว่างกัน ต้องสะดุด หยุดลง หลังการแพร่ระบาดของ covid - 19 ผลเสียหายที่ตามมามันมากมายมหาศาลยิ่งนัก ทั้งอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยว ภาคบริการ การขนส่ง เรื่อยไปจนถึงซัพพลายเชนเล็ก ๆ ระดับเกษตรกรที่ปลูกผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นเลยทีเดียว
 
เมื่อตั้งใจจะกลับมาเปิดให้เกิดการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประเทศอีกครั้ง โจทย์สำคัญในวันที่เชื้อ covid - 19 ยังไม่หมดไปและคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ยังไม่ครอบคลุมเกือบทั้งโลก ก็คือ..
 
 
เราจะคัดกรองคนเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ?
 
 
การคัดกรองในปัจจุบันแทบจะทุกประเทศใช้ระบบเดียวกัน คือการกักตัว(Quarantine) เนื่องจากไม่มีประเทศไหนเชื่อใจเอกสารรับรองผลการตรวจcovid - 19 จากประเทศต้นทางเลย
 
 
เรื่องนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดการจัดทำสิ่งที่เรียกว่า"พาสปอร์ต วัคซีน"ขึ้นมา
 
พาสปอร์ต วัคซีน คืออะไร?
 
พาสปอร์ต วัคซีน คือเอกสารหรือข้อมูลยืนยันความปลอดภัยของผู้เดินทางว่า ได้ผ่านการฉีดวัคซีน covid - 19 มาแล้ว..
 
การที่มีพาสปอร์ต วัคซีน จะช่วยสร้างความมั่นใจระหว่างประเทศต้นทางและปลายทางมากขึ้นในเรื่องการควบคุมการระบาดของ covid - 19 ระหว่างกัน
 
การติดต่อค้าขาย ทำธุรกิจ หรือการเดินทางท่องเที่ยวก็จะสะดวก คล่องตัวมากขึ้น ภาคเศรษฐกิจของโลกก็จะกระเตื้องได้เร็ว..
 
 
 
ก็ในเมื่อมันมีผลดีแบบนี้ ทำไมไม่รีบทำ?
 
รีบครับ ในหลายประเทศรวมทั้งองค์กรระดับนานาชาติ อย่างองค์การอนามัยโลกก็เร่งมือหาข้อสรุปในเรื่องนี้กันอยู่
แต่...มันยังมีปัญหาในรายละเอียดอยู่อีกหลายข้อ
 
 
 
มีปัญหาอะไร?
 
 
 
ปัญหาข้อแรก
เรื่องรูปแบบ 
 
ด้วยความที่พาสปอร์ต วัคซีนนี้ ต้องมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลทางสาธารณสุขที่ตรวจสอบได้ จึงยังมีข้อถกเถียงระหว่างการออกพาสปอร์ต วัคซีนในรูปแบบเอกสารกับการออกในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์หรือเป็นแอพลิเคชั่นดี
 
 
 
ข้อสอง
รายละเอียด
 
รายละเอียดที่ต้องการให้ระบุในพาสปอร์ต ที่มีการพิจารณาอยู่ 3 แนวทางคือ
1).ระบุเพียงว่าผู้ถือพาสปอร์ต มีภูมิคุ้มกันโรคใดบ้าง
2).ระบุว่าผู้ถือพาสปอร์ต ผ่านการตรวจเชื้อ covid -19 เรียบร้อยแล้ว
3).ระบุว่าผู้ถือพาสปอร์ต ผ่านการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
 
 
มีความเป็นไปได้ว่าจะเลือกไม่แนวทางในข้อ 2 ก็แนวทางในข้อ 3
 
 
ข้อสาม
การเลือกปฏิบัติ
 
 
ทำอย่างไรไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เช่นคนหนุ่ม สาว หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
 
 
เพราะการได้รับวัคซีนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางสาธารณสุขและสิทธิส่วนบุคคล ในแต่ละประเทศ การเลือกปฏิบัติจากเรื่องนี้จึงไม่ควรเกิดขึ้น
 
 
ข้อสี่
นโยบายและกฏหมาย
 
 
ทางเลือกระหว่างให้แต่ละประเทศกำหนดรูปแบบกันเองภายใต้ข้อตกลงกลางระหว่างกันหรือให้ทุกประเทศใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมดที่กำหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศเช่น องค์การอนามัยโลก(WHO)
 
 
ข้อนี้ยังมีปัญหาเรื่องนโยบาย covid - 19 และข้อกฏหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทำให้การหาข้อสรุปจึงยังต้องพูดคุยกันอีกหลายฝ่าย
 
 

 
นี่เป็นส่วนหนึ่งในอีกหลาย ๆ ปัญหาที่ทำให้การทำพาสปอร์ต วัคซีนยังคงติดขัด
 
 
แต่ไม่ว่าจะยังไง พาสปอร์ต วัคซีนก็จำเป็นต้องมี ทั้งนี้เพื่อลดการกักตัวเมื่อต้องเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจเดินทางและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล
 
 
ในส่วนของภาคธุรกิจอย่างสายการบินเองก็เริ่มมีการทดลองระบบการรับรองความปลอดภัยจาก covid - 19 ของผู้โดยสารคล้ายกับ พาสปอร์ต วัคซีนไปบ้างแล้ว อย่างเช่น สายการบิน Etihad Airways และ Emirates Airline ก็เริ่มใช้บัตรเดินทางแบบดิจิทัลที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ covid - 19 ของผู้โดยสารเอาไว้ด้วย
 
 
.สำหรับประชาชน คนธรรมดาอย่างเรา ๆ ที่รอว่าเมื่อไหร่จะบินได้อย่างเสรีและปลอดภัยเสียที
ก็ขอให้อดใจรอ อดทนตั้งการ์ดสูงต่อไปอีกนิด หากการฉีดวัคซีน covid - 19 เริ่มกระจายไปครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของโลกเมื่อไหร่ เมื่อนั้นคุณจะไปไหนก็ได้ ตามใจฝันเลยครับ..
 
 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก
ติดตามอ่านบทความได้ที่

Visitors: 609,391