กรมควบคุมโรค เผย 2 วันไทยฉีดวัคซีน COVID-19 แล้ว 3,021 คน พบอาการแพ้เล็กน้อย


กรมควบคุมโรค เผย 2 วันไทยฉีดวัคซีน COVID-19 แล้ว 3,021 คน พบอาการแพ้เล็กน้อย บวมแดงบริเวณที่ฉีด 4 คน คลื่นไส้-อาเจียน 1 คน
 
 
 
วันนี้ (2 มี.ค.2564) นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ COVID-19 ว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42 คน ยอดสะสม 26,073 คน รักษาหายแล้ว 25,420 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน ยอดสะสม 84 คน
 
 
ส่วนการฉีดวัคซีน COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค.2564 เวลา 18.00 น. มีผู้ได้รับวัคซีนรายใหม่ 2,767 คน แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง อสม. 2,630 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 137 คน
 
 
ขณะที่ผู้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.2564 ในพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัด จำนวน 3,021 คน แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง อสม. 2,781 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 133 คน ผู้มีโรคประจำตัว 21 คน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 86 คน
 
 
โดยมีรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 5 คน ได้แก่ อาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด 4 คน คลื่นไส้ อาเจียน 1 คน ซึ่งเป็นการรายงานจากการสังเกตอาการด้วยตนเองและรายงานผ่านแอปพลิเคชัน
 
ที่มา : ThaiPBS

Visitors: 440,498