ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำ ประชาชนทุกคนที่ต้องการจะฉีดวัคซีนโควิด-19
จะได้รับวัคซีน โดยไม่คิดมูลค่า เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หากพบการแอบอ้าง แจ้งตำรวจหรือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทันที
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422
Visitors: 440,506