นับถอยหลัง ไทยจะเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ปี 2565

นับถอยหลัง ไทยจะเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ปี 2565

ครม.มีมติอนุมัติประกาศ ยกเลิกการใช้ "พลาสติก 4 ชนิด" ถุงหิ้ว-โฟม-แก้ว-หลอด แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมขีดเส้นพลาสติก 7 ชนิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ให้ไม่ต่ำกว่า 50% ในปี 2565
 
 
วันที่ 15 ก.พ.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ "แผนการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565" เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก รวมถึงการ
จัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
รายละเอียดดังนี้
 
 
1) ยกเลิกการใช้พลาสติก 4 ประเภท แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ในปี 2565 ดังนี้
 • ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน)
 • กล่องโฟมบรรจุอาหาร (ไม่รวมโฟมกันกระแทกในภาคอุตสาหกรรม)
 • แก้วพลาสติกบาง (ความหนาน้อยกว่า 100 ไมครอน)
 • หลอดพลาสติก (ยกเว้นการใช้กรณีจำเป็น ได้แก่ การใช้ในเด็ก คนชรา ผู้ป่วย เป็นต้น)
 
2) นำพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 50% ในปี 2565
ประกอบด้วย
 • ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบหนา
 • บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกชั้นเดียว
 • ขวดพลาสติกทุกชนิด
 • ฝาขวด
 • แก้วพลาสติก
 • ถาด และกล่องอาหาร
 • ช้อน ส้อม มีดพลาสติก

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

 

Visitors: 879,123