กำหนดการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564 สำนักงานบนดอย ,52 ไร่ ,ไร่แม่ฟ้าหลวง, หอฝิ่น, ร้านค้าเชียงราย

พนักงานทุกท่านเนื่องด้วยมูลนิธิฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับพนักงานทุกท่าน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.กำหนดการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2564
สถานที่ตรวจ วันที่ เวลา
ไร่แม่ฟ้าหลวง 11 มีนาคม 2564 08.00 น.-10.00 น
หอฝิ่น 12 มีนาคม 2564 08.00 น.-10.00 น
52 ไร่ 15 - 18 มีนาคม 2564 08.00 น.-11.00 น.
สำนักงานบนดอยตุง 22 - 25 มีนาคม 2564 08.00 น.-11.00 น.
รพ.เชียงรายฯ(ตึกเหลือง) 29 - 31 มีนาคม 2564 08.00 น.-11.00 น.

 


2.รายชื่อพนักงาน(รายชื่อตามสถานที่รับการตรวจ)

รายชื่อตรวจสุขภาพที่ไร่แม่ฟ้าหลวง วันที่ 11 มี.ค. 64

รายชื่อตรวจสุขภาพหอฝิ่น วันที่ 12 มี.ค. 64 

รายชื่อตรวจสุขภาพ 52 ไร่ วันที่ 15-18 มี.ค. 64

รายชื่อตรวจสุขภาพ บนดอย วันที่ 22 - 25 มี.ค. 64

รายชื่อพนักงานร้านค้าสนามบินตรวจสุขภาพ วันที่ 29-31 มี.ค. 64

ขอให้พนักงานทุกท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวตนมาในวันตรวจด้วย


3.สำหรับพนักงานที่ยังไม่มีเลข HN เนื่องจากเป็นพนักงานใหม่ หรือยังไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพ 

ขอให้กรอกข้อมูลใน >>>แบบฟอร์มระเบียนประวัติ เพื่อขอออกรหัส HN จากทางรพ. 
และนำส่งแบบฟอร์มกลับที่ E-mail :   jiratchaya@doitung.org หรือส่งแบบฟอร์มได้ที่ห้องบุคคล 52 ไร่ หรือ ห้องบุคคลสำนักงานดอยตุงค่ะ

 

4. หากพนักงานท่านใดมีความประสงค์ ไม่ตรวจสุขภาพ 

ขอให้กรอกข้อมูลใน >>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ไม่ตรวจสุขภาพ
และนำส่งแบบฟอร์มกลับที่อีเมล์  jiratchaya@doitung.org หรือส่งแบบฟอร์มได้ที่ห้องบุคคล 52 ไร่ หรือ ห้องบุคคลสำนักงานดอยตุงค่ะ


** ขอให้หัวหน้างานทุกท่านแจ้งพนักงานในหน่วยงานของท่านเพื่อทราบรายละเอียดต่างๆและ ส่งฟอร์ม คืนฝ่ายบุคคลภายใน วันที่ 24 ก.พ. 2564 ** 

Visitors: 404,740