เนื้อจากพืชที่ถูกพิมพ์ขึ้นจากเทคโนโลยี 3 มิติ

 
เนื้อปริ้นท์ด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ
 
ก้าวใหม่ของการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหาร และปศุสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
   
Redefine Meat บริษัทสัญชาติอิสราเอลเปิดตัว "เนื้อจากพืช” ที่ถูกพิมพ์ขึ้นจากเทคโนโลยี 3 มิติ รูปร่างคล้ายเนื้อมาก เพราะพิมพ์ได้ทั้งส่วนที่เป็นเนื้อ เอ็น ไขมัน 
และเลือดวัวในเนื้อชิ้นเดียว
 
Eshchar Ben-Shitrit ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้สร้างเนื้อมังสวิรัตินี้ขึ้น เพื่อลดการบริโภคเนื้อสัตว์ และลดขยะจากเศษอาหารที่เพิ่มขึ้นทุกวัน
 
เนื้อสัตว์ทางเลือกที่สร้างขึ้น จะมีความนุ่ม รวมถึงมีกลิ่นและรสชาติที่คล้ายกับเนื้อจริงๆ โดยจะพิมพ์เลียนแบบโครงสร้างกล้ามเนื้อของเนื้อ
 
วัตถุดิบล้วนแล้วแต่มาจากพืชที่มีความยั่งยืน เช่น ถั่วเหลือง โปรตีนถั่ว ไขมันมะพร้าว และน้ำมันดอกทานตะวัน เป็นต้น
 
ปัจจุบัน ได้มีการทดลองขายแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะนำผลที่ได้ไปปรับปรุง และผลิตขายจริงจังที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในปี 2022
 
 
 
ที่มา : ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป https://www.blockdit.com/articles/601a082a88d8970bbd5c0c54


Visitors: 881,255