ระดับน้ำทะเลอาจสูงกว่าที่เคยคิด

นักวิจัยเตือน ระดับน้ำทะเลอาจสูงกว่าที่เคยคิด
 
 
ทีมนักวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศจากสถาบัน Niels Bohr ของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนเตือนระดับน้ำทะเลมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นได้เร็วและสูงกว่าที่เคยคิดไว้ ซึ่งการคาดการณ์ล่าสุดไม่สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต
 
จากการคาดการณ์เดิมที่ไม่น่าจะสูงเกิน 1.1 เมตร ภายในปี 2100 แต่ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่อากาศร้อนเลวร้ายที่สุด อาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้มากถึง 1.35 เมตร
 
ซึ่งเป็นการตรวจสอบโดยใช้แบบจำลองต่างๆ และข้อมูลที่นำมาใช้ในบางช่วงก็มีจำนวนจำกัด พบว่ามีความคลาดเคลื่อนประมาณ 25 ซม.
 
ที่มา : ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป
Visitors: 1,172,023