หมู่บ้าน Microgrid อยู่ได้ไม่พึ่งการไฟฟ้า หมุนเวียนเองทุกอย่าง

หมู่บ้าน Microgrid ในเนเธอร์แลนด์ อยู่ได้ไม่พึ่งการไฟฟ้า หมุนเวียนเองทุกอย่าง
 
 
microgrid คือ สถานที่ที่สาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึง เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ทำให้ต้องพึ่งพิงตนเอง แต่ความท้าทายคือจะต้องยังมีความสะดวกสบายเฉกเช่นบ้านทั่วไปได้
 
Aardehuizen เป็นโครงการหมู่บ้าน off grid ที่ตั้งอยู่ในเมือง Olst ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในหมู่บ้าน 70 คน 23 หลังคาเรือน
 
ตัวบ้านและอาคารทั้งหมดในหมู่บ้านถูกสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 
อาคารบ้านเรือนยังได้มีการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อทำให้อุณหภูมิภายในของแต่ละห้องอยู่ที่ประมาณ 15 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮีทเตอร์
 
นอกจากนั้น ภายในหมู่บ้านยังใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยที่แต่ละบ้านจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จำนวนหลังละ 22 แผง เพื่อนำมาใช้ภายในครัวเรือน และอีกส่วนจะถูกส่งต่อใช้ในส่วนกลางของหมู่บ้านแทน
 
ที่สำคัญเลย คือ การยึดหลักการระบบหมุนเวียน โดยการพยายามรีไซเคิลน้ำ วัสดุ และของเสียให้มากที่สุด โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตัวเอง ซึ่งน้ำเสียจะถูกนำไปใช้ในการสร้างก๊าซชีวภาพต่อไป
 
จึงทำให้กลายเป็นหมู่บ้าน Eco ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เขียวขจีสุดลูกลูกตา และในตอนกลางคืนที่ท้องฟ้าโปร่งจึงมองเห็นดวงดาวมากมาย เพราะไม่มีแสงไฟจากถนนมาคอยบดบัง
 
เชื่อว่าในที่นี้คงมีคนมีความฝันอยากอยู่บ้านแบบ microgrid แบบนี้บ้างใช่ไหม
 
ที่มา : ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป : https://www.blockdit.com/articles/60051f325ea2d30cf936f8ef/#


Visitors: 879,124