แจ้งยกเลิก กิจกรรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2664 เวลา 15.35 - 16.50 น.

แจ้งยกเลิก กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "มะเร็งเต้านม" แก่พนักงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
 
 
 
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น ทางผู้บริหารของศูนย์ถันยรักษ์จึงพิจารณาให้ยกเลิกคณะที่จะเดินทางมาโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ระหว่างวันที่ 8 - 10 ม.ค.64 เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ถันยรักษ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

จึงขอแจ้งยกเลิกกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ในวันที่ 8 ม.ค. 64  และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 
Visitors: 374,324