ต้นยางอินเดีย หรือ Rubber Plant

ต้นยางอินเดีย หรือ Rubber Plant
 
ยางอินเดีย
 
เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่นำเข้ามาปลูกในไทยลำต้นสามารถใหญ่ได้เท่ากับต้นไม้ทั่วๆไป แต่เมื่อนำมาปลูกใส่กระถางก็กลายเป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่โตช้าทันที
 
ดังนั้นจึงเป็นต้นไม้พันธุ์แคระที่นำมาปลูกในบ้านได้
 
ต้นยางอินเดียมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ficus elastics ตระกูลเดียวกับต้นไทร
 
ยางอินเดีย
จุดเด่นของต้นยางอินเดียอยู่ที่ใบ มีลักษณะเป็น รูปวงรีใบแข็งเงาและเป็นมัน เมื่อโตเต็มที่จะมีรากอากาศห้อยอยู่ตามลำต้นคล้ายกับต้นไทร
 
อ้างอิงจาก
Visitors: 879,123