กรุงเทพฯ เปิดให้บริการเรือไฟฟ้า ฟรี 6 เดือน นำร่องเส้นทาง 'คลองผดุงกรุงเกษม'

27 พ.ย.นี้ กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ 'เรือไฟฟ้า' ฟรี 6 เดือน นำร่องเส้นทาง 'คลองผดุงกรุงเกษม'

 
 
อีกไม่นานชาวกรุงเทพมหานครจะได้ใช้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันเรือโดยสารทั่วกรุงเทพฯ นั้น เป็นเรือโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ที่ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นในกรุงเทพฯ จึงได้เริ่มมีการนำเรือโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อช่วยในการลดฝุ่น ลดควัน และลดเสียง โดยมีการนำร่องให้บริการตลอดเส้นทาง 'คลองผดุงกรุงเกษม' ซึ่งมีระยะทางรวม 5 กิโลเมตร ครอบคลุม 4 พื้นที่เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตปทุมวัน จะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 27 พ.ย. 63 โดยเปิดให้บริการฟรีเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นจะเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารในอัตราไม่เกิน 10 บาท ตลอดสาย

     เรือโดยสารทุกลำใช้พลังงานไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์จำนวน 8 ลำ บนหลังคาจะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 12 แผง ในการผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้งเรือทุกลำติดตั้งระบบจีพีเอสติดตามตำแหน่งเรือ โดยมีศูนย์ควบคุมติดตามตรวจสอบตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการประชาชน ตลอดจนออกแบบที่นั่งและทางเดินในเรือให้สะดวกสบายขึ้น มีลายกันลื่นตลอดพื้นเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร รองรับผู้โดยสารได้ 30 ที่นั่ง รวมถึงผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ได้ 1 คัน     เรือไฟฟ้าที่ให้บริการในคลองผดุงกรุงเกษมจะใช้เวลาเดินทางตลอดสายเพียง 20 นาที เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพง ถึง ตลาดเทวราช ซึ่งประกอบด้วย 11 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ท่าเรือหัวลำโพง ท่าเรือนพวงศ์ ท่าเรือยศเส ท่าเรือกระทรวงพลังงาน ท่าเรือแยกหลานหลวง ท่าเรือนครสวรรค์ ท่าเรือราชดำเนินนอก ท่าเรือประชาธิปไตย ท่าเรือเทเวศร์ และท่าเรือตลาดเทวราช
     ทั้งนี้การเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม จากปัจจุบันที่ใช้เรือไฟฟ้าต้นแบบและเรือดีเซลรวม 2 ลำ ให้บริการได้วันละ 14 เที่ยว เมื่อมีเรือไฟฟ้าเข้ามาอีก 7 ลำ จะเพิ่มเที่ยวให้บริการได้ถึงวันละ 39 เที่ยว ให้บริการทุก ๆ 15 นาที เริ่มตั้งแต่ 06.00 – 19.00 น. ทั้งนี้ในระหว่างวันจะปรับให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารแต่ละช่วงเวลา สำหรับวันเสาร์อาทิตย์รอบการให้บริการจะอยู่ที่วันละ 23 เที่ยว
 
 
ที่มา : จส100
Visitors: 609,431