CDC สหรัฐเตรียมลดวันกักตัวโควิด จาก 14 วัน เหลือ 7-10 วัน

CDC สหรัฐเตรียมลดวันกักตัวโควิด
จาก 14 วัน เหลือ 7-10 วัน
 
 
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ หรือ CDC เตรียมลดวันกักตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ลงจากกำหนดเดิม 14 วัน เหลืออยู่ระหว่าง 7-10 วัน และจะเพิ่มการทดสอบให้มากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ทำให้ประชาชนอยู่ในความเสี่ยง
แต่ระหว่างนี้ จะยังคงยึดแนวปฏิบัติเดิมคือการกักตัวกลุ่มเสี่ยง 14 วัน
 
ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ในแต่ละวันมากกว่า 100,000 คน มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ทำให้มีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 12 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตเกือบ 259,000 ราย
 
ที่มา : https://www.blockdit.com/articles/5fbdf1b02a380f0cf54f7ef5/#
Visitors: 374,288