ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแผนการลงทุนหรืออัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประชาสัมพันธ์ พนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯทุกท่าน เรื่องการเปลี่ยนแผนการลงทุนหรืออัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แบบฟอร์มเปลี่ยนแผนการลงทุนหรืออัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบแจ้งความประสงค์เลือกแบบแผนการลงทุนโดยสมัครใจ
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนอัตราเงินสะสม
 
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ :
- กรุงเทพฯ คุณเหมือนฝัน ต่อ 132
- ดอยตุงฯ คุณพชร ต่อ 23201
- ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ คุณวราพร ต่อ 33200,33201

 
 

 

Visitors: 374,295