นักวิจัยเผยแบตหมดอายุสาเหตุไฟไหม้

สมาคมสิ่งแวดล้อมของประเทศอังกฤษ หรือ ESA รายงานว่า แบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เป็นสาเหตุของไฟไหม้บริเวณจุดคัดแยกขยะ และบ่อขยะ เกือบ 100 ครั้งต่อปี
 
ปัจจุบันอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน หลายๆ อย่าง มีแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า ฯลฯ ของใช้เหล่านี้จะมีแบตเตอรี่ประเภท ลิเธียมไอออน หรือ นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ อยู่ข้างใน แต่เมื่อแบตเตอรี่เหล่านั้นเสื่อมสภาพจน ไม่สามารถใช้งานได้ ผูบริโภคก็มักจะทิ้งสินค้าไปพร้อมกับแบตเตอรี่โดยไม่ได้แยกออกจากกัน
 
แบตเตอรี่ที่เหมือนตายไปแล้ว หรือ แบตเตอรี่ซอมบี้ ความจริงก็อาจจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หากบังเอิญมีการสัมผัสกันของขั่วแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดประกายไฟ และลามติดวัสดุชิ้นอื่นได้ โดยเฉพาะในจุดรับขยะ หรือ บ่อขยะ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
 
ESA จึงตั้งโครงการ Take Change เพื่อแนะนำประชาชนแยกแบตเตอรี่ก่อนทิ้งทุกครั้ง และทิ้งในจุดรับทิ้งโดยเฉพาะ ไม่ปนกับขยะชนิดอื่น เพื่อป้องกันไฟไหม้ที่อาจจะลามกลายเป็นผลกระทบใหญ่โตได้
 
ที่ประเทศไทยเอง กระทรวงสาธารณสุข เพิ่งผ่านกฏกระทรวงว่าด้วยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษและอันตรายจากชุมชน เมื่อ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานี้เอง กำหนดว่าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดหาจุดรับขยะอันตรายพร้อมบุคคลากร เพื่อจัดการขยะอันตรายรวมถึง ewaste อย่างเป็นกิจจะลักษณะ โดยที่ผ่านมาแบตเตอรี่เก่าในไทยต้องนำไปทิ้งตามจุดที่เอกชนหรือรัฐจัดไว้ให้ซึ่งไม่ค่อยครอบคลุมมากนัก
 

 

Visitors: 881,216