สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดงาน “คิดถึงสมเด็จย่า” ครั้งที่ 23 และทอดพระเนตรนิทรรศการ “ในความคิด...คำนึง” หรือ “In Her Thoughts”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดงาน “คิดถึงสมเด็จย่า” ครั้งที่ 23 และทอดพระเนตรนิทรรศการ “ในความคิด...คำนึง” หรือ “In Her Thoughts” ในวาระครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563
 
                        
 
 
นิทรรศการ “ในความคิด...คำนึง” ถ่ายทอดพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในแต่ละช่วงเวลาสำคัญของพระชนม์ชีพ ผ่านลายพระหัตถ์ในสมุดจดส่วนพระองค์ที่ทรงบันทึกแนวคิด และความสนพระราชหฤทัยในความรู้แขนงต่างๆ ตลอดจนพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ซึ่งยังคงได้รับการสานต่อผ่านการดำนงานของหน่วยงานต่างๆ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริเป็นหลักในการดำเนินงานตราบจนปัจจุบัน
 
             
 
ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนดอยตุง จังหวัดเชียงราย มาออกร้านจำหน่ายด้วย
 
 
งาน “คิดถึงสมเด็จย่า” ครั้งที่ 23 และนิทรรศการ “ในความคิด...คำนึง” จัดโดยบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคมนี้ ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

Visitors: 457,000