การนำ อิคิไก มาใช้ในธุรกิจ

การนำ “อิคิไก” มาใช้ในธุรกิจ
หลักคิด “อิคิไก (IKIGAI)” ที่หมายถึง การค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่
ซึ่งมาจากการคำว่า อิคิรุ (IKIRU) ที่แปลว่า การมีชีวิต และ ไก (GAI) แปลว่า คุณค่า
 
 
แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่า นอกจากเรื่องชีวิตแล้ว เราสามารถนำหลักคิดนี้ มาปรับใช้กับตัวธุรกิจได้ ซึ่งคุณดั่งใจถวิล อนันตชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด เคยอธิบายไว้ว่า
 
“โมเดล อิคิไก ถ้าเปลี่ยนเป็นมุมธุรกิจ
เราสามารถนำแกนหลัก 4 แกนของ อิคิไก มาตั้งคำถามกับธุรกิจของตัวเองได้”
โดย 4 แกนหลัก ประกอบด้วย
1) สิ่งที่เรารัก ชอบ และมีความสุขที่ได้ทำ (What you love ?)
2) สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกและผู้อื่น (What the world needs ?)
3) สิ่งที่สร้างรายได้ให้เรา (What you can be paid for ?)
4) สิ่งที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่นๆ (What you are good at ?)
 
แล้วนำ 4 แกนนี้ มาตั้งคำถามกับธุรกิจของตัวเองว่า
- Passion :
อะไรคือสิ่งที่เรารัก ชอบ และมีความสุขที่ได้ทำ ?
ต้องตอบได้ว่า Core Business หรือแก่นธุรกิจของเราคืออะไร
เราอยากประสบความสำเร็จในสิ่งไหน
สิ่งไหนที่แม้แต่ต้องเจออุปสรรคต่างๆ เราก็อยากจะเดินหน้าทำต่อไป
 
- Mission :
อะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกและผู้อื่น ?
ธุรกิจของเราสามารถสร้างประโยชน์ต่อคน สังคม ในแง่มุมไหนได้บ้าง
เช่น สะท้อนออกมาเป็นการทำ CSV (Creating shared value) หรือ SB (Sustainability brand)
 
- Vocation :
อะไรคือสิ่งที่สร้างรายได้ให้เรา ?
ธุรกิจต้องสร้างรายได้และเลี้ยงตัวเองได้ เมื่อเราแข็งแรง เราจะมีกำลังในการสร้างสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น
 
- Profession :
อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่นๆ ?
หาจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญที่เราถนัด ทำให้จุดเด่นนั้นแข็งแรงขึ้น และต่อยอดธุรกิจต่อไป
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
 
จะเห็นได้ว่า “อิคิไก” ซึ่งเป็นหลักคิดสร้างสุขยั่งยืนของคนญี่ปุ่น ก็สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้
 
สรุปแล้ว
สำหรับการค้นหา อิคิไกของตัวเรา คือ การค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ แต่ อิคิไก ในแง่มุมธุรกิจ ก็คือ ความหมายในการมีอยู่ของธุรกิจนั้น นั่นเอง..
 
 
อ้างอิง:
- หนังสือ อิคิไก: ความหมายของการมีชีวิตอยู่ ของ เคน โมงิ
 
ที่มา : MarketThink : https://www.blockdit.com/articles/5f9ff5ec6ef0302fe240aec5
Visitors: 606,455