สวีเดน ประเทศต้นแบบของ การจัดการขยะ

ที่สวีเดน ประเทศเล็กๆแถบสแกนดิเนเวีย ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างจิตสำนึกให้ประชากร ช่วยกันดูแลเรื่องการจัดการขยะ
 
 
ตัวอย่างคือ ในสวีเดนจะมีการบวกราคาค่ามัดจำของบรรจุภัณฑ์ลงไปในเครื่องดื่ม เมื่อนำขวดที่ใช้แล้วกลับมาใส่ตู้รับ ก็จะได้เงินตามจำนวนมัดจำกลับไป ซึ่งนี่เป็นมาตรการเบื้องต้นเท่านั้น
 
การคัดแยกขยะก็เป็นอีกสิ่งที่ชาวสวีเดนทำกันเป็นปกติ ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลจัดการกับขยะแต่ละประเภทได้ง่ายขึ้น ที่สวีเดนจะมี จุดรับขยะรีไซเคิลอยู่ภายในบริเวณราว 300 เมตรจากเขตบ้านพัก/ครัวเรือน
 
และชาวสวีเดนส่วนใหญ่จะแยกขยะที่รีไซเคิลได้ภายในบ้าน แล้วรวบรวมไปทิ้งในตู้ขยะตามประเภทของขยะที่จัดแยกไว้เรียบร้อยแล้ว
ตรงนี้ถือเป็นสิ่งดีๆของสวีเดนเลยค่ะ
 
มากกว่าครึ่งหนึ่งของขยะในครัวเรือนของสวีเดนถูกนำไปรีไซเคิลหรือผ่านกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
 
 
ภาพ oknation
 
ของเสียเป็นพลังงาน
ราวครึ่งหนึ่งของขยะจากครัวเรือนของสวีเดน - ถูกนำไปเผาในโรงไฟฟ้าขยะ 33 แห่งหรือ WTE ของประเทศ ซึ่งให้ความร้อนแก่ 1.2 ล้านครัวเรือนของสวีเดนและไฟฟ้าได้อีก 800,000 ครัวเรือน
 
โรงงานผลิตพลังงานจากขยะของสวีเดนใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก ได้ถึง 2.2 ล้านตันต่อปี
 
 
สวีเดนเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น ดังนั้นพลังงานความร้อนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ความร้อนจากการเผาไหม้ขยะสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในสวีเดน เพราะครึ่งหนึ่งของอาคารของประเทศในขณะนี้ต้องใช้พลังงานความร้อน
 
ซึ่งพวกเขาหลีกเลี่ยงหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะลดที่จะใช้พลังงานรูปแบบอื่นเช่นพลังงานจากฟอลซิล ซึ่งหมายถึงถ่านหินและน้ำมัน
เมืองโกเธนเบิร์กซึ่งเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งของสวีเดนใช้พลังงานความร้อนจากการเผาขยะถึง 27 เปอร์เซ็นต์ของเมือง
 
รายงานในปี 2560 โดย Eunomia และ Resource Media ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของอังกฤษ จัดอันดับสวีเดนเป็นอันดับที่ 12 ของโลกในด้านการรีไซเคิล
 
ขยะจากประเทศอื่น ๆ
สวีเดนเผาขยะจากประเทศอื่น เนื่องจากสวีเดนได้ลงทุนในเตาเผาขยะและเครื่องทำความร้อนแบบใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ เช่น นอร์เวย์จะส่งออกขยะมาที่นี่
 
สำหรับการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ มีการนำเข้าเพื่อผลิตไฟฟ้าไปแล้วราว 1,000,000 ตัน 
FACT ทราบไหมว่า ในปี 2560 โรงไฟฟ้ามาลาร์เอ็นเนอร์ยี เผาเสื้อผ้ายี่ห้อเอชแอนด์เอ็ม ซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติสวีเดน และมีนโยบายรับคืนเสื้อผ้าเก่าเพื่อนำไปรีไซเคิล จำนวนถึง 15 ตัน
 
การจัดการขยะในสวีเดน - ตัวเลขสำคัญ:
- ขยะในครัวเรือนจำนวน 4,783,000 ตันได้รับการจัดการในสวีเดนในปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 473 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
- 50% ของขยะในครัวเรือนเปลี่ยนเป็นพลังงาน
- 85% ของขวดและกระป๋องถูกรีไซเคิลในปี 2560 โดยรัฐบาลวางเป้าหมายไว้ที่ 90%
- 69% ของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดถูกรีไซเคิลในปี 2560
- ในปี 2559 มีปริมาณพลาสติกในสวีเดนอยู่ที่ราว 212,500 ตัน ประมาณครึ่งหนึ่งถูกรีไซเคิล
 
เป้าหมายเศษขยะของรัฐบาลสวีเดน ในปี 2563 คือการใช้เศษขยะจากครัวเรือน 50 เปอร์เซ็นต์เป็นปุ๋ยธรรมชาติและอีก 40 เปอร์เซ็นต์ถูกใช้เพื่อผลิตพลังงาน
 
ในปี 2559 มีตลาดพลาสติกของสวีเดนอยู่ที่ 212,500 ตัน ประมาณครึ่งหนึ่งถูกรีไซเคิล สวีเดนตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ “ของเสียเหลือศูนย์” หรือ Zero Waste ภายในปี 2563
 
ภาพ www.cleanatic.com
 
วิธีการที่ทำให้สวีเดนประสบความสำเร็จในการตัดการขยะ
1. นโยบาลที่ชัดเจนและการสนับสนุนจากภาครัฐ
2. ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน และจิตสำนึกที่สูงในการจัดการขยะ
3. เห็นภาพที่ชัดเจน เรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการขยะ
4. มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาใช้ การจัดการขยะจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
เรียบเรียงโดย
สาระอัปเดต https://www.blockdit.com/articles/5d285542a49e00637716956d
Visitors: 879,124