ขับรถเหยียบน้ำใส่คนอื่น ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ

ผู้ใช้รถพึงระวังขับรถเหยียบน้ำใส่คนอื่น ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ
 
ขับรถเหยียบแอ่งน้ำกระเด็นโดนผู้อื่นเสี่ยงโดนโทษ โดยอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (8) ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
หากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์ที่เหยียบน้ำกระเด็นใส่ จะเข้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 358 ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
 
ที่มา : Tnews
 
Visitors: 609,431