เด็กที่โตท่ามกลางพื้นที่พืชสีเขียวจะมีระดับ IQ เพิ่มขึ้นสูงกว่าเด็กทั่วไป

งานวิจัยใหม่เผยเด็กที่โตท่ามกลางพื้นที่พืชสีเขียวจะมีระดับ IQ เพิ่มขึ้นสูงกว่าเด็กทั่วไป
 
จากการศึกษาพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่อยู่อาศัยนั้นมีผลกับการเปลี่ยนแปลง IQ ของประชากรในเมือง
โดยเฉพาะเด็กๆที่จะได้รับผลดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด
 
 
จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Hasselt และ Ghent สองมหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียม โดยต่อยอดจากการศึกษาก่อนหน้าที่ผลการศึกษานั้นแสดงการเชื่อมโยงพืชสีเขียวที่มีผลลัพธ์เชิงบวกในพัฒนาการของเด็กแต่การวิจัยครั้งนี้จะเน้นไปที่ระดับ IQ ของเด็กที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักพบว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนของเด็กที่มีไอคิวต่ำกับสูง
 
 
ซึ่งเป็นไปตามคาดว่าเด็กที่มีไอคิวสูงนั้น ส่วนใหญ่มีการเติบโตอาศัยในเมืองที่มีพื้นที่ต้นไม้ล้อมรอบมากกว่า การวิเคราะห์กับเด็กมากกว่า 600 คนในช่วงอายุ 10-15 ปี พบว่าพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเพียง 3% ทำให้คะแนน IQ ของเด็กเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 2.6 คะแนน
 
 
และที่ระดับ IQ 105 พบว่า 4% ของเด็กในที่ที่มีพื้นที่สีเขียวน้อย มี IQ ต่ำกว่า 80 ทุกคน ในขณะที่ไม่มีเด็กคนไหนที่อยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวคะแนน IQ ต่ำกว่า 80 เลยสักคน
 
 
นอกจากนี้ยังพบว่าการที่เด็กๆนั้นใกล้ชิดกับพืชสีเขียวนั้นมี ”พฤติกรรมที่เป็นปัญหา” ลดลงอีกต่างหาก นักวิจัยกล่าวว่าพื้นที่เล่นกลางแจ้งของเด็กควรอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากกว่าในห้อง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ก็ยืนยันได้ว่าความเป็นอยู่ในวัยเด็กจะดีขึ้นทั้งด้านจิตใจและสติปัญญา
 
 
การที่บริเวณที่อยู่อาศัยล้อมไปด้วยต้นไม้นั้น เป็นอะไรที่ทุกบ้านอยากจะมีอยู่แล้ว แต่ในเมืองที่เต็มไปด้วยพื้นที่จำกัดนั้น ทำให้มันกลายเป็นเรื่องยากและการค้นพบครั้งนี้อาจเป็นตัวนำไปสู่นโยบายการวางผังเมืองใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในอนาคต…
 
 
 
 
ขอบคุณที่มา : Scienceex https://www.blockdit.com/articles/5f5f704f1ec9f20cc3b63fc4/#
Visitors: 609,427