15เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยีราฟ

15 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยีราฟ
 
 
1. ยีราฟนั้นเป็นสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลก 
 
 
2. ยีราฟตั้งท้องนานถึง420-461วัน(15เดือน)
 
 
3. หัวใจของยีราฟหนักถึง 15 กิโลกรัม
 
4. ยีราฟจำเป็นต้องมีหัวใจขนาดใหญ่เพราะต้องสูบเลือดให้ไปถึงสมอง
 
5. ยีราฟสูบเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากกว่ามนุษย์ถึง 3 เท่า
 
 
6. ยีราฟมีระบบมีระบบไหลเวียนโลหิตแบบพิเศษ เรียกว่า "Rete mirabile" ช่วยป้องกันอันตรายที่ อาจเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองมากเกินไปเวลายีราฟก้มตัวดื่มน้ำ เปรียบเสมือนวาล์วปิด-เปิดน้ำ
 
7. ลิ้นของยีราฟยาวถึง 45-47 เซนติเมตร และมีความหนาสาก สามารถใช้ตวัดกินพืชที่มีหนามแหลม มีรสฝาด โดยไม่ได้รับอันตราย และทนทานต่อสารพิษได้ในระดับหนึ่ง
 
 
8. ยีราฟจะวิ่งได้ไม่นานนัก เนื่องจากหัวใจจะสูบฉีดเลือดอย่างหนักถึง8เท่า
 
9. ยีราฟมีกระดูกที่ข้อต่อต้นคอเพียง 7 ข้อเท่านั้น
 
10. วันๆ หนึ่งยีราฟจะกินอาหารเฉลี่ยวันละ 20-30 กิโลกรัม 
 
 
11. ยีราฟจะนอนหลับในท่ายืนเพียงวันละ 2 นาที ถึง 2 ชั่วโมง เท่านั้น
 
12. ยีราฟเมื่อวิ่งจะต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ เพราะทั้งขาหลังและขาหน้าที่อยู่ข้างเดียวกันจะยกขึ้นลงพร้อมๆ กัน จึงมีลักษณะการวิ่งแบบควบกระโดดโคลงเคลงไปมา และคอที่ยาวก็จะมีอาการแกว่งไกวไปมาด้วย
 
13. เมื่อยีราฟจะดื่มน้ำหรือกินอาหารที่อยู่พื้นล่าง ต้องถ่างขาทั้งคู่หน้าออก และก้มคอลง
 
 
14. ยีราฟมีวิธีการป้องกันตัวคือการเตะจากขาหลังที่ทรงพลัง ซึ่งทำให้สิงโตได้รับบาดเจ็บได้
 
15. ยีราฟตัวผู้จะเข้าต่อสู้กับยีราฟตัวอื่นโดยใช้คอถูหรือฟาดด้วยความรุนแรง ซึ่งอาจถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือตายได้ เพื่อจะแสดงความเป็นจ่าฝูง และใช้เกี้ยวพาราสีหาคู่เพื่อสืบพันธุ์ด้วย
 
 
 
 
1.ยีราฟนั้นเป็นสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลก
 
2.ยีราฟตั้งท้องนานถึง420-461วัน(15เดือน)
 
3.หัวใจของยีราฟหนักถึง15 กิโลกรัม
 
4.ยีราฟจำเป็นต้องมีหัวใจขนาดใหญ่เพราะต้อง
สูบเลือดให้ไปถึงสมอง
 
5.ยีราฟสูบเลือกไปเลี้ยงสมองได้มากกว่ามนุษย์ถคง3เท่า
 
6.ยีราฟมีระบบมีระบบไหลเวียนโลหิตแบบพิเศษ เรียกว่า "Rete mirabile" ช่วยป้องกันอันตรายที่ อาจเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองมากเกินไปเวลายีราฟก้มตัวดื่มน้ำ เปรียบเสมือนวาล์วปิด-เปิดน้ำ
 
7. ลิ้นของยีราฟยาวถึง 45-47 เซนติเมตร และมีความหนาสาก สามารถใช้ตวัดกินพืชที่มีหนามแหลม มีรสฝาด โดยไม่ได้รับอันตราย และทนทานต่อสารพิษได้ในระดับหนึ่ง
 
13. ยีราฟจะวิ่งได้ไม่นานนัก เนื่องจากหัวใจจะสูบฉีดเลือดอย่างหนักถึง8เท่า
 
9. ยีราฟมีกระดูกที่ข้อต่อต้นคอเพียง 7 ข้อเท่านั้น
 
10. วันๆ หนึ่งยีราฟจะกินอาหารเฉลี่ยวันละ 20-30 กิโลกรัม
 
11. ยีราฟจะนอนหลับในท่ายืนเพียงวันละ 2 นาที ถึง 2 ชั่วโมง เท่านั้น
 
12. ยีราฟเมื่อวิ่งจะต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ เพราะทั้งขาหลังและขาหน้าที่อยู่ข้างเดียวกันจะยกขึ้นลงพร้อมๆ กัน จึงมีลักษณะการวิ่งแบบควบกระโดดโคลงเคลงไปมา และคอที่ยาวก็จะมีอาการแกว่งไกวไปมาด้วย
 
8. เมื่อยีราฟจะดื่มน้ำหรือกินอาหารที่อยู่พื้นล่าง ต้องถ่างขาทั้งคู่หน้าออก และก้มคอลง
 
14. ยีราฟมีวิธีการป้องกันตัวคือการเตะจากขาหลังที่ทรงพลัง ซึ่งทำให้สิงโตได้รับบาดเจ็บได้
 
15. ยีราฟตัวผู้จะเข้าต่อสู้กับยีราฟตัวอื่นโดยใช้คอถูหรือฟาดด้วยความรุนแรง ซึ่งอาจถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือตายได้ เพื่อจะแสดงความเป็นจ่าฝูง และใช้เกี้ยวพาราสีหาคู่เพื่อสืบพันธุ์ด้วย
 
 
1.ยีราฟนั้นเป็นสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลก
 
2.ยีราฟตั้งท้องนานถึง420-461วัน(15เดือน)
 
3.หัวใจของยีราฟหนักถึง15 กิโลกรัม
 
4.ยีราฟจำเป็นต้องมีหัวใจขนาดใหญ่เพราะต้อง
สูบเลือดให้ไปถึงสมอง
 
5.ยีราฟสูบเลือกไปเลี้ยงสมองได้มากกว่ามนุษย์ถคง3เท่า
 
6.ยีราฟมีระบบมีระบบไหลเวียนโลหิตแบบพิเศษ เรียกว่า "Rete mirabile" ช่วยป้องกันอันตรายที่ อาจเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองมากเกินไปเวลายีราฟก้มตัวดื่มน้ำ เปรียบเสมือนวาล์วปิด-เปิดน้ำ
 
7. ลิ้นของยีราฟยาวถึง 45-47 เซนติเมตร และมีความหนาสาก สามารถใช้ตวัดกินพืชที่มีหนามแหลม มีรสฝาด โดยไม่ได้รับอันตราย และทนทานต่อสารพิษได้ในระดับหนึ่ง
 
13. ยีราฟจะวิ่งได้ไม่นานนัก เนื่องจากหัวใจจะสูบฉีดเลือดอย่างหนักถึง8เท่า
 
9. ยีราฟมีกระดูกที่ข้อต่อต้นคอเพียง 7 ข้อเท่านั้น
 
10. วันๆ หนึ่งยีราฟจะกินอาหารเฉลี่ยวันละ 20-30 กิโลกรัม
 
11. ยีราฟจะนอนหลับในท่ายืนเพียงวันละ 2 นาที ถึง 2 ชั่วโมง เท่านั้น
 
12. ยีราฟเมื่อวิ่งจะต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ เพราะทั้งขาหลังและขาหน้าที่อยู่ข้างเดียวกันจะยกขึ้นลงพร้อมๆ กัน จึงมีลักษณะการวิ่งแบบควบกระโดดโคลงเคลงไปมา และคอที่ยาวก็จะมีอาการแกว่งไกวไปมาด้วย
 
8. เมื่อยีราฟจะดื่มน้ำหรือกินอาหารที่อยู่พื้นล่าง ต้องถ่างขาทั้งคู่หน้าออก และก้มคอลง
 
14. ยีราฟมีวิธีการป้องกันตัวคือการเตะจากขาหลังที่ทรงพลัง ซึ่งทำให้สิงโตได้รับบาดเจ็บได้
 
15. ยีราฟตัวผู้จะเข้าต่อสู้กับยีราฟตัวอื่นโดยใช้คอถูหรือฟาดด้วยความรุนแรง ซึ่งอาจถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือตายได้ เพื่อจะแสดงความเป็นจ่าฝูง และใช้เกี้ยวพาราสีหาคู่เพื่อสืบพันธุ์ด้วย
 
Visitors: 879,123