ไทยครองอันดับหนึ่งประเทศที่ดีที่สุดของโลก ในการรับมือโควิด-19

ไทยครองอันดับหนึ่งประเทศที่ดีที่สุดของโลก ในการรับมือโควิด-19
 
 
จากรายงานของ GCI (The Global COVID-19 Index) แจ้งว่าไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลก สำหรับการรับมือและจัดให้มีการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19
 
โดยไทยได้รับคะแนนสูงถึง 82.06 จาก 100 คะแนน เป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย เกาหลีใต้ 81.15 ลัตเวีย 80.81 มาเลเซีย 79.37 และไต้หวัน 78.94 โดยมีนิวซีแลนด์ตามมาเป็นอันดับหก และออสเตรเลียอันดับแปด จากการประเมินทั้งสิ้น 184 ประเทศทั่วโลก
คะแนนแยกเป็นสองส่วนโดย
 
ร้อยละ 70 มาจากการคำนวณบิ๊กดาต้า
(Big Data) และการวิเคราะห์ประจำวัน(Daily Analysis) ว่าประเทศต่างๆจัดการรับมือกับรูปโควิด-19 ได้ดีมากน้อยเพียงใด
ร้อยละ 30 มาจากคะแนนทางสถิติจาก GHS (Global Health Security Index) ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill and Melinda Gates ซึ่งพัฒนาดัชนีขึ้นมา เพื่อดูความสามารถของประเทศต่างๆในการรับมือและการบริหารจัดการกับโรคระบาด
 
ส่วน GCI พัฒนาโดย PEMANDU เป็นความร่วมมือ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์มาเลเซียกับ Sunway Group
เป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยของเราได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่ง ประเทศที่ดีที่สุดของโลก(โดยที่เมื่อเดือนที่แล้วเราได้รับการจัดอันดับเป็นที่สองรองจากออสเตรเลีย)
 
โดยที่ไทยเรานั้น มีเวลาในการเตรียมตัวรับสถานการณ์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเรามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นลำดับที่สองของโลก ตลอดจนงบประมาณและรายได้ต่อหัวประชาชาติเราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยอะไรมากนัก
พัฒนาของระบบควบคุมโรค เราก็อยู่อันดับหก(ซึ่งก็ถือว่าดีมาก) แต่ในที่สุดเราก็สามารถดำเนินการจนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้สำเร็จ ทั้งหมดทั้งปวงนี้ มาจากการร่วมแรงร่วมใจ มาจากคุณภาพของคนไทยทุกคนทุกฝ่ายอย่างแท้จริงครับ
 
Reference
BlockDIt : ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย
Visitors: 480,072