เตือนอย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง อาจได้รับเชื้อโรคง่ายขึ้น


เตือนอย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง อาจได้รับเชื้อโรคง่ายขึ้น 

เตือนอย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง อาจได้รับเชื้อโรคง่ายขึ้น 

     กระทรวงสาธาณสุข ออกมาเตือนและได้มีการแนะนำการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี หน้ากากอนามัย คือ หน้ากากที่ใช้เพื่อช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ 

สารพิษ และ เชื้อโรค ในหลายกรณีแพทย์มักแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่นได้ หากรู้วิธีใช้ที่ถูกต้อง  ก็จะช่วยให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคางเป็นจุดที่หน้ากากไม่ได้ป้องกันเชื้อโรค 

ากดึงหน้ากากมาไว้ที่ใต้คาง จะทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค เมื่อดึงกลับมาใส่ตามปกติ จะทำให้ได้รับเชื้อโรคผ่านทางปากและจมูก


เมื่อใช้หน้ากากอนามัยแล้ว ขั้นตอนการดึงออก และทิ้งก็มีวิธีดังนี้

1.ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย

2.ใช้มือสองข้างดึงสายหน้ากากอนามัยออกพร้อมกันในแนวตรง

3.ทิ้งลงถังขยะ

4.ล้างมือทุกครั้งหลังถอดหน้ากากอนามัย


นอกจากนี้ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ข้อแนะนำมีดังนี้

1.หลีกเลี่ยงเข้าใกล้ผู้ป่วย ไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ
2.หลีกเลี่ยงสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด หากจำเป็นควรล้างมือให้สะอาด
3.หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลล์อย่างสม่ำเสมอ
4.พยายามอย่าขยี้ตา จับตา จมูป ปาก เพราะอาจเป็นช่องทางของเชื้อโรคได้
5.อย่าตื่นตระหนกเกินไป

ที่สำคัญ ขณะที่ถอดหน้ากากอนามัย คือ ห้ามใช้มือเปล่าสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัยโดยตรง เพราะอาจมีเชื้อโรคอยู่ และขณะสวมใส่นั้น หน้ากากอนามัยต้องปิดทั้งจมูกและปาก อย่าดึงลงมาไว้ใต้คาง

Visitors: 294,739