ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

แจ้ง "การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2563

เรียน ทุกท่าน

 
       แจ้งประชาสัมพันธ์ "การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563" ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ(สำนักงานอาคารอเนกประสงค์) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจวิธีและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงข้อกำหนดของ GreenOffice และ IKEA
 
      การซ้อมอพยพหนีไฟจะดำเนินการในช่วยบ่าย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ทุกท่านที่ปฏิบัติงานหรืออยู่บริเวณอาคารอเนกประสงค์และใกล้เคียง ร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งทางทีมงานจะมีการเปิดสัญญานเตือน และตัดไฟจริง หากท่านใดมีงานสำคัญหรืองานด่วนในเวลาดังกล่าวโปรดเลี่ยงนัดการประชุมบริเวณอาคารอเนกประสงค์
 
 
 
 
จึงอยากขอเชิญชวนพนักงานที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในช่วงภาคเช้าเพื่อเป็นความรู้และทักษะในการเผชิญเพลิง ลงชื่อได้ตามลิ้งค์ที่แนบไว้ด้านล่างนี้
 
หากมีท่านใดที่มีบทบาทการซ้อมอพยพหนีไฟ (รายชื่อในเอกสารแนบท้าย) ไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันและเวลาดังกล่าว
 
กรุณาแจ้ง watcharin@doitung.org ภายในวันที่ 18 ก.ค. 63 เพื่อดำเนินการแก้ไขแผนการอพยพต่อไป

 

 
Visitors: 258,166