เราเที่ยวด้วยกัน ดูชัดๆอีกครั้ง ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง

“เราเที่ยวด้วยกัน” ดูชัดๆอีกครั้ง ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง
 
 
นับถอยหลัง “เราเที่ยวด้วยกัน” เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โหลดแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"รอได้เลย
 
นับถอยหลัง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ไทยเที่ยวไทย” ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เที่ยวปันสุข ประกอบด้วยแพ็กเกจ เราเที่ยวด้วยกัน และกำลังใจ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ในช่วง 4 เดือนนี้(กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2563)
โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00-21.00 น.ของทุกวัน สามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง
แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรม ที่พักให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน รับ E-Voucher อีกคืนละ 600 บาท ได้รับเงินคืนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง โดยรัฐบาลจะโอนเงินเข้าสู่แอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"
 
 
แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไม่มีการจำกัดจำนวน คือ จะเข้ามาลงทะเบียนกี่คนก็ได้ แต่สิทธิ์ส่วนลดต่างๆ ที่จะมอบให้นักท่องเที่ยวมีการจำกัดจำนวน คือ ส่วนลดที่พักจำนวน 5 ล้านคืน, ค่าใช้จ่ายร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว 5 ล้านสิทธิ์ และส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ
 
งานจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม แค่มีคุณสมบัติครบก็สามารถใช้สิทธิ์ ประชาชนที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ โดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว ที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นๆได้ แต่ต้องใช้สิทธิในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง
 
ซึ่งประชาชนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”มาเตรียมไว้
 
ส่วน แพ็กเกจกำลังใจ เป็นแพคเกจขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท โดยทั้งสองแพ็กเกจสามารถใช้สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
Visitors: 606,458