ไวรัสโควิด-19 ที่เกาหลี แพร่เชื้อง่ายกว่าเดิมถึง6เท่า!!!

ไวรัสโควิด-19 ที่เกาหลีแพร่เชื้อง่ายกว่าเดิมถึง6เท่า!!!
และเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 
จอง อึน คยอง(Jeong Eun-kyeong)ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้(Korea CDC) แถลงว่า จากการวิเคราะห์
ไวรัสโควิด-19 เพื่อหาลักษณะจำเพาะของตระกูล(Clade)หรือชนิดของไวรัสที่เรียกว่าจีโนม(Genome)จากสารคัดหลั่ง 526 ตัวอย่าง
 
พบว่าส่วนใหญ่( 333 ตัวอย่างหรือ 63.3% )อยู่ในตระกูล GH ซึ่งพบในการระบาดโควิด-19 ของภูมิภาคยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา
ไวรัสในตระกูลนี้มีความสามารถในการเข้าเซลล์หรือทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ มากกว่าไวรัสในตระกูล S หรือ V ที่พบในจีนหรือ
เอเชีย 3-6 เท่า
 
การระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีใต้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วในช่วงกุมภาพันธ์และมีนาคม โดยเป็นตระกูล S กับ V เริ่มต้นมาจากการ
ระบาดเป็นกลุ่มก้อนครั้งใหญ่ที่โบสถ์แทกู(Daego)
 
แต่ในขณะนี้สายพันธุ์ของไวรัสในเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนจากS,V ไปเป็นตระกูลGH โดยเริ่มพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่GH ในช่วงเดือนเมษายน แถวจังหวัดคยองซัง(Gyeonsang) และเมื่อมีการติดตามสอบสวนก็พบต้นเหตุว่ามาจากคลับบาร์ย่านอีแทวอน(Itaewon)ของกรุงโซล ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการ ล็อกดาวน์ของเกาหลีใต้
 
จากการศึกษา พบว่าไวรัสตระกูลดังกล่าวเกิดจากการนำเข้ามาโดยผู้ที่เข้ามาในประเทศจากทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพราะตรวจพบว่ามีจีโนมตรงกัน
 
การแบ่งกลุ่มไวรัสในขณะนี้เราแบ่งเป็น S,V,L,G,GH,GK ตามการแบ่งของ WHO-operated GISAID
เหตุที่มีไวรัสหลายตระกูลในขณะนี้ เนื่องจากไวรัส SARS CoV2 ที่ก่อโรคโควิด-19 เป็นไวรัสสายเดี่ยวที่มีสารพันธุกรรมเป็นRNAแทนที่จะเป็นDNA จึงกลายพันธุ์ได้ง่ายกว่า
 
และที่ผ่านมา ก็มีการกลายพันธุ์ของไวรัสก่อโรคโควิด-19 มาโดยตลอด ในทำนองเดียวกับการกลายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ แต่ในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอาการของโรคมากนัก และยังไม่กระทบกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
 
แต่ในขณะนี้ไวรัสตระกูล GH มีหลักฐานทางวิชาการว่า สามารถเข้าเซลล์และทำให้ติดเชื้อง่ายกว่าไวรัสสายพันธุ์เดิมที่เมืองอู่ฮั่นถึง 6เท่า
 
สถานการณ์ของเกาหลีใต้ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,137 คน ตาย 284 คน คิดเป็น 2.16% โดยได้มีการตรวจทดสอบไปแล้วทั้งสิ้น 1.33ล้านการทดสอบ คิดเป็น 25,976 การทดสอบต่อประชากร 1ล้านคน
 
ที่สำคัญขณะนี้ประมาณ 10% ของผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ ทางการเกาหลีใต้ไม่สามารถหาต้นเหตุได้ว่ารับเชื้อมาจากใคร ทำให้การควบคุมโรคนั้นทำได้ยาก และในระยะหลังสถานการณ์ในเกาหลีใต้ 50% เกิดจากการติดเชื้อภายในประเทศของตนเองด้วย ซึ่งทำให้ควบคุมหรือป้องกันทำได้ยากกว่ากรณีที่มีผู้นำเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศ
 
สุดท้ายที่สำคัญสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ก็คือมีนักวิทยาศาสตร์ 239 คนจาก 23 ประเทศได้ทำความเห็นร่วมกันว่า กำลังสงสัยมากขึ้นทุกทีว่าไวรัสโควิด-19 สามารถที่จะแพร่ผ่านทางอากาศหรือ Aerosol ได้ด้วย จากความเชื่อเดิมว่าเชื้อไวรัสแพร่ได้เฉพาะทาง Droplets หรือละอองฝอยสิ่งคัดหลั่งเท่านั้น
 
โควิด-19 จึงเป็นโรคที่จะมีผลกระทบต่อมนุษยชาติรุนแรงต่อไป เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของไวรัสในแง่มุมต่างๆตลอดเวลา ความรู้ความเข้าใจของโควิด19 ที่ถูกต้องและทันสมัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่ทุกคนจะต้องคอยติดตามความรู้ทางด้านวิชาการหรือการศึกษาเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อทำให้สามารถนำมาปรับใช้กับ ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องครับ
 
 
Visitors: 296,175