หลังผ่อนคลายโควิด คนคิดอย่างไร?

หลังผ่อนคลายโควิด คนคิดอย่างไร?

ไปดูผลสำรวจความคิดเห็น จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างของสวนดุสิตโพล เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตราการโควิด-19

1. ความวิตกกังวลของประชาชน กับสถานการณ์โควิด ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ มากกว่า 30 วัน มีความกังวลลดลง 52.93%

2. ประชาชนคาดหวัง 39.40% โดยหวังว่าไทยจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติภายในสิ้นปี 2563

3. จำนวน 94.77% เห็นว่าการตรวจหน้ากากอนามัย มีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์ โควิด-19

4. ประชาชนร้อยละ 77.55% อยากให้รัฐบาลเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด

จะเห็นได้ว่า การที่ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ ดำเนินการตามมาตราการของสาธารณสุข มีผลช่วยให้สถานการณ์โควิด-19 ในบ้านเราดีขึ้น

ผ่อนคลาย..แต่อย่าเผลอใจเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ

 

ที่มา : movieTalk

ขอบคุณที่มาข้อมูล: สวนดุสิตโพล

Visitors: 296,082