งานวิจัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้ยุงมีวิวัฒนาการเร็วขึ้น

งานวิจัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้ยุงมีวิวัฒนาการเร็วขึ้น

รายงานจากองค์การอนามัยโลกมีคนมากกว่า 700,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคในแต่ละปี

และในปี 2558 เพียงปีเดียวมีผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียทั่วโลก 438,000 คน แม้ว่ายุงจะไม่ได้เป็นพาหะชนิดเดียวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของมนุษย์ แต่โรคร้ายหลายชนิดก็เกิดจากการที่ยุงเป็นสัตว์พาหะ เช่น

ยุงลาย Aedes

➡ Chikungunya

➡ ไข้เลือดออก Dengue fever

➡ โรคเท้าช้างต่อมน้ำเหลือง Lymphatic filariasis

➡ ไข้ริฟต์วาลเล่ย์ Rift Valley fever

➡ ไข้เหลือง Yellow fever

➡ Zika

ยุงก้นปล่อง Anopheles

➡ มาลาเรีย Malaria

➡ โรคเท้าช้างต่อมน้ำเหลือง

* โรคอย่างมาลาเรียเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 400,000 รายทุกปีทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ยุงรำคาญหรือยุงไข้สมองอักเสบ Culex

➡ โรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น Japanese encephalitis

➡ โรคเท้าช้างต่อมน้ำเหลือง Lymphatic filariasis

➡ ไข้เวสต์ไนล์ West Nile fever

การระบาดของไวรัสเวสต์ไนล์ในกรุงนิวยอร์กเมื่อปี ค.ศ. 1999 ทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตกว่า 560 คน ซึ่งผู้ติดเชื้อร้อยละแปดสิบจะไม่แสดงอาการของโรค ปัจจุบันยังมีการระบาดของไวรัสชนิดนี้ในอเมริกาเป็นครั้งคราว

ภาพ pinterest

นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจช่วยเพิ่มจำนวนผู้ป่วยที่เป็นพาหะของยุงทั่วโลก ความกังวลเพิ่มขึ้นเพราะยุงสามารถอาศัยอยู่ในทวีปใหญ่ส่วนใหญ่ของโลกยกเว้นแอนตาร์กติกาและไอซ์แลนด์

เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยจาก University of Bath มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและมหาวิทยาลัยเกษตรจีนได้ตีพิมพ์ ผลการศึกษาอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถนำโรคที่มียุงเป็นพาหะไปยังพื้นที่ที่เคยคาดการณ์ว่าโรคเหล่านี้เคยถูกกำจัดให้หมดแล้วและยังรวมถึงพื้นที่ใหม่ๆ

นักวิทยาศาสตร์ได้จำลองอัตราการเกิดของยุงในช่วง 195 ล้านปีที่ผ่านมาและพบว่ามียุงมีอัตราการวิวัฒนาการที่เร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

สิ่งนี้หมายความว่า?

“ วิวัฒนาการของยุงจะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ของสิ่งเลวร้ายหลายอย่างเช่นกระตุ้นการกลับมาของโรคบางชนิดในภูมิภาค”

ภาพ pinterest

ถังตั้งข้อสังเกต“ ถ้าความร้อนและ CO2 ในบรรยากาศยังคงสูงต่อไปยุงจะมีสปีชีส์เพิ่มขึ้น และประชากรจะหลากหลายมากขึ้น” Tang กล่าว “ จะมีสถานที่มากขึ้นและยุงมีเวลานานขึ้นสำหรับการผสมพันธุ์ ดังนั้นยุงจะมีการเติบโตของประชากรที่ทำให้มีความหนาแน่นสูงขึ้น”

เมื่อยุงเกิดการวิวัฒนาการไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญอย่าง Tang รู้สึกเป็นห่วง “ เรารู้ว่าจากแนวโน้มเรือนกระจกจะทำให้ยุงมีสปีชีส์เพิ่มขึ้นและขนาดกลุ่มของพวกมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ” Tang กล่าว “ สิ่งนี้จะนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นในการถ่ายทอดโรค มีความเป็นไปได้ทึ่อาจมีสปีชีส์ใหม่ที่แพร่กระจายเชื้อโรคที่ยุงก่อนหน้าไม่สามารถแพร่กระจายได้ดังนั้นโรคใหม่จะแพร่ระบาด อาจมีบางโรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ในเวลาอันสั้น รวมถึงโรคที่ถูกกำจัดให้หายไปบางส่วนกลับมา ซึ่งจะเป็นภาระต่อระบบสาธารณสุขว่าจะสามารถรักษาโรคได้ง่ายหรือไม่”

ภาพ pinterest
 

ไข้เลือดออก - ผู้คนมากกว่า 3.9 พันล้านคนในกว่า 128 ประเทศมีความเสี่ยงต่อการติดโรคไข้เลือดออกโดยคิดเป็นประมาณ 96 ล้านรายต่อปี

ซึ่งมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยทุกประชากร 50-100 ล้านคนที่ติดเชื้อไวรัสในแต่ละปีมีคนตายราว 20,000 คน ไข้เลือดออกถือเป็นโรคที่“ ไวต่อสภาพอากาศ” เนื่องจากอัตราของไวรัสเชื่อมโยงกับความหนาแน่นของยุงซึ่งได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน

Nils Stenseth ศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาที่มหาวิทยาลัยออสโลและทีมงานไดัตีพิมพ์ ผลการวิจัยเกี่ยวกับ.. การระบาดของโรคเพื่อดูว่าสามารถใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อทำนายการแพร่ระบาดของโรคในทางตอนใต้ของจีนได้หรือไม่ ซึ่งเป็นพื้นที่มีการระบาดของไข้เลือดออกอย่างรุนแรง” นักวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่าในมณฑลกวางตุ้งของจีนมีผู้ป่วย 45,230 รายในปี 2014

ทีมตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังสิบปีโดยดูที่ความอุดมสมบูรณ์ของยุงอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน พวกเขาสังเกตเห็นว่า.. การฟักตัวของยุงนั้นเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและพบว่ามียุงมากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมและมีจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม

นักวิจัยสามารถคาดการณ์ตัวเลขประชากรยุงในปี 2015 ได้อย่างแม่นยำจากข้อมูลปี 2005 ถึงปี 2014 พวกเขาสรุปว่าสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนจำนวนของยุง

อย่างไรก็ตาม Stenseth ยังชี้ให้เห็นว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น El Niñoและการเคลื่อนย้ายของมนุษย์อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนและความรุนแรงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปัจจัยที่ต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งคือไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกแสดงอาการและหลายคนไม่รู้ตัวว่าติดโรคไข้เลือดออก

เขากล่าวว่าเขาวางแผนที่จะทำการวิจัยต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อยุงและโรคที่เกิดจากพาหะอื่น ๆ อย่างไร

กล่าวโดยสรุป

ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะทำใหัยุงเกิดวิวัฒนาการเร็วขึ้น หมายถึง โรคระบาดที่เกิดจากยุงจะมากขึ้น รุนแรงขึ้น ขอบเขตกว้างขึ้น รวมถึงการรักษาที่ยากขึ้นค่ะ

 

เรียบเรียงโดย

สาระอัปเดต

Visitors: 1,172,019